Tüm kpss ilanları ve memur alımlarını sitemizden takip edebilirsiniz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kpss 4/b İlanları
02 Ocak 2020
Kpss ilanları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (Giderleri Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN


UNVAN

KODU

ÜNVANI

ADEDİ

ÖĞRENİM

DURUMU

BÜTÇESİ

BİRİMİ

KPSS PUAN

TÜRÜ

BAŞVURU KOŞULLARI

H-1

Hemşire

6

Ortaöğretim

Döner

Sermaye

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

KPSSP94

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak. -Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kurumlarında(*) 2. veya 3. seviye erişkin yoğun bakım ünitesinde en az 5 yıl Hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

-Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

H-2

Hemşire

1

Ortaöğretim

Döner

Sermaye

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

KPSSP94

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak. -Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kurumlarında(*) KVC yoğun bakım ünitesinde en az 5 yıl Hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

-Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

H-3

Hemşire

2

Ortaöğretim

Döner

Sermaye

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

KPSSP94

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kurumlarında(*) yeni doğan bakım ünitesinde en az 5 yıl Hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

S-1

Sağlık

Teknikeri

1

Önlisans

Döner

Sermaye

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

KPSSP93

-Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü/programı mezun olmak.

-MRG alanında 2 yıl, BT alanında 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

TOPLAM

10(*) Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,

Önlisans mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

3. Müracaat edecekler ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


6. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Kimlik Kartı Sureti

2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi

(-Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı,

-Önlisans mezunları için 2018 dönemi KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.)

4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6. Deneyim Belgesi (Aslı)

7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-devlet çıktısı)

8. Başvuru Formu

Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir.

İLAN TARİHİ : 30.12.2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.01.2020 Pazartesi (Mesai bitimine kadar)
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!