Tüm kpss ilanları ve memur alımlarını sitemizden takip edebilirsiniz
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Kpss 4/b İlanları
18 Mayıs 2020
Kpss ilanları
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi" uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (on üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR;
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Kullanıcı sayısı 50.000'den (elli bin) fazla olan büyük çaplı en az 1 (bir) projede görev almış olduğunu belgelemek,
3. ASP.NET MVC ve Entity Framework kullanarak en az 2 kurumsal uygulama geliştirdiğini belgelemek,

4. Tercihen en az bir projede takım lideri veya proje yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,
5. .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework, LinQ SQL, IIS teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve ileri seviye SQL, TSQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure, Trigger ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. UML konusunda bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
11. Agile ve SCRUM yönetim metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen ITIL (Information Technologies Infrastructure Library - Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ) eğitimi aldığını belgelemek,
13. ETL (Extract Transform Load - Ayıklama Dönüştürme Yükleme) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. İş Zekası konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen Oracle Business Intelligence hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
17. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
18. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,

19. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
20. Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

21. Devam eden veya sonuçlanmış projeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri inceleyerek, birleştirilebilecek projeler veya projelerin birleştirilebilecek modülleri hakkında raporlar (iş, zaman ve maddi kayıpları, kavramsal doküman, Analiz dokümanları vb.) hazırlayabilecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
22. Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
23. Proje insan kaynakları, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
24. Microsoft'un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD, MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,
25. PMI Eğitimi Belgesi sahibi olmak tercihen de PMP Sertifikası olmak,
26. Tercihen ISO27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi) hakkında standart temel eğitimi almış olmak,
27. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1. En az 2 (iki) etki alanı sunucusu olan ve/veya istihdam edileceği bilgi işlem merkezine benzer yapıda sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,
2. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy Microsoft System Çenter ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
3. Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak,
4. Tercihen; VB, WMI, Povvershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir,
6. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
7. Tercihen; Blue Coat Reporter, Blue Coat CAS, Blue Coat MC konularında bilgi sahibi olmak,
8. Vmware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında deneyim sahibi olmak,
9. Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Linux İşletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
11. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
12. Tercihen; Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certifıed IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

13. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
14. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
15. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
16. Tercihen; Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
17. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
18. Tercihen; Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
19. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
CBS Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1. NET C# ve ASP.NET MVC konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
2. Openlayers ve/veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
3. Açık kaynak web harita görüntüleme kütüphaneleri (OpenLayers, Leaflet vb.) haricinde bir CBS/GIS web harita görüntüleme kütüphanesi geliştirme çalışmalarında aktif rol almış olmak ve belgelemek,
4. En az bir CBS/GIS projesinde proje yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,
5. En az bir büyük ölçekli (10+ Lokasyonda, 5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede CBS/GIS konusunda çalıştığını belgelemek,
6. Web API konusunda deneyimli olmak,
7. WCF, SOAP, RESTFUL gibi web servis teknolojilerine hakim olmak,
8. Uygulama sunucuları yönetimi, IIS ve Apache konusunda deneyim sahibi olmak,
9. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
10. CSS, XML, JavaScript, HTML, XHTML, Jquery, Ajax gibi web teknolojilerine hakim ve bu alanlarda deneyimli olmak,
11. ESRİ ve Dojo javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Angular platformu hakkında bilgi sahibi olmak,
13. Oracle Spatial ve/veya PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,
14. ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
15. OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servislerini kullanarak geliştirme yapmış olmak,
16. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
17. Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olmak,

18. Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
19. Tasarım desenlerini (design pattems) etkin olarak kullanabilmek,
20. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
21. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
22. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
23. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
24. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Veritabanı Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. En az 5000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl veritabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. MSSQL kurulumu yönetimi ve konfigürasyonu konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Always On, Reporting Server, Performance/SQL, Tuning gibi MSSQL Server teknolojilerine hakim olmak,
4. Veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
5. Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab'a entegre etmiş olmak,
6. Veritabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme konusunda (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. SQL, TSQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure, Trigger ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Veritabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Veritabanı uygulama sunucusu kümeleri (clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. MSSQL, PostgreSQL, ORACLE sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
12. Tercihen PostgreSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Ağ ve Güvenlik Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. En az 3 (üç) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış, omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem

Merkezinde aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
6. Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,
7. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
9. Tercihen Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
10. Tercihen Certified Ethical Hacker (CELİ) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
11. RADIUS, NAC, 802.lx konularında tecrübeye sahip olmak,
12. Switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak,
13. Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi sahibi olmak,
14. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Sistem Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
2. Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 (yüz) disk (üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
3. Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS,DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
4. VB, VMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi sahibi olmak,
6. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,

7. Tercihen MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
8. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak,
9. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
10. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
11. Replication ve Backup konularında (Veeam veya DPM ) bilgi sahibi olmak,
12. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
14. Tercihen MCSA: Windows Server 2016 sertifikasına sahip olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
İş Analist Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Kullanıcı sayısı 500'den (beş yüz) fazla olan ve 5'den (beş) fazla lokasyonda faaliyet gösteren bir organizasyonun ERP Kurulum projesinde iş analisti veya proje yöneticisi olarak görev almış olduğunu belgelemek,
3. ERP yazılım bilgisini belgelemek, (SAP, Logo ve Oracle)
4. Tercihen ERP Yazılımlarının Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları (HR), Satış ve Dağıtım (SD), Üretim Planlama (PP), Ürün Yönetimi (MM), Ürün Reçeteleri (BOM), Muhasebe ve Finans (AC ve Fi), Veri Ambarı (BW, DW) modüllerinin bir ya da birkaçında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, iş akış grafikleri, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımları (MS Visio, Smartdraw, edraw, MS Project vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Son kullanıcı ile yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarına yönelik yöntem ve yönetişim mekanizması belirleme ve uygulama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Proje Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen bu konuda alınan eğitimleri belgelemek,
11. Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak,

12. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
13. Tercihen ISO 20000 veya ISO 27001(Bilgi Güvenliği Yönetimi) serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. İş Takip, Hata Takip yazılımları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak. Tercihen Atlassian (JIRA, Confluence vb) araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. Tercihen birden fazla projede UML modelleme yapmış ve sertifika sahibi olmak,
17. İş Zekası konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen Kurumsal iş zekası uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
18. Veri ambarı, raporlama yönetimi ve veri analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
19. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Yazılım Uzmanı (3 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. En az 1 (bir) yıl ekip lideri olarak çalıştığını belgelemek,
3. En az bir büyük ölçekli (10+ Lokasyonda, 5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET MVC ya da ASP.NET Web Forms konusunda çalıştığını belgelemek,
4. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olduğunu belgelemek,
5. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,
7. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
9. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
13. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
15. Tercihen, Microsoft'un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak,

16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. PHP, LARAVEL ve SYMFONY gibi gelişmiş PHP Frameworkler ile Uygulama Geliştirmiş olmak,
4. Unit Testing konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Continious Integration (CI) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Uygulamalar üzerinde Stress testi uygulamak ve raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Redis, Memcached teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. MS SQL, Oracle ve PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
11. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
12. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
13. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
14. UML tecrübesine sahip olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER
a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümüne yüklenecektir.)
b) SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümüne yüklenecektir.)
c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümüne yüklenecektir.)
d) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümüne yüklenecektir.)
e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümüne yüklenecektir.)
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 07.05.2020 - 22.05.2020 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvur
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağırılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
V. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav yeri ve tarihi, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav notu 70'in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.
Yedek adayların çağrılması ve işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

IV. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
V. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır.
Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!